Schema
Boka aktiviteter och artiklar Information

Våra terminskurser är på 14 tillfällen á 60 min. Pris 1 kurs: 1900 kr

Rabatter

Parrabatt 250:- kr p/p. Priset för kursen blir totalt 1650 kr p/p (3300 kr för paret)

2 kurser: 3500 kr (Första kursen 1900 kr, andra kursen 1600 kr)

Pensionärer: 1200 kr/kurs

Studenter: 20% rabatt

OBS! Rabatterna ovan kan ej kombineras! Vi väljer den mest fördelaktiga rabatten för dig (av de du är kvalificerad till). Du kan med andra ord inte få parrabatt och sen få studentrabatten ovanpå det redan rabatterade priset. Du behöver ingen partner för att dansa hos oss, även om är enklare att få en plats på kursen om man anmäler sig som par. Anmäler man sig utan partner, hamnar man dock på väntelista om det inte är balanserat mellan förare/följare när man registrerar sig. Vi försöker alltid gruppera klasserna så det blir så jämnt som möjligt på kurserna. VIBE sthlm förbehåller sig rätten att ha en viss differens mellan förare/följare om det anses nödvändigt, samt att ställa in en kurs om vi har för få deltagare för att kursen ska gå runt.

Betalning

Sker via den faktura som skickas med ert antagningsbesked. OBS! Ni betalar alltså inte förrän vi bekräftat att ni fått en plats på kursen och antagningsbesked mottagits. Vid betalning online, var noga med att korrekt uppge det OCR- nummer ni fått i mejlet! Se även till att betala till bankgirot (står även det med i antagningsbeskedet) och INTE via postgirot. Att leta reda på vilsekomna inbetalningar tar tid och gör att ni får påminnelser trots att ni redan betalt. Betalningspåmminelserna går ut automatiskt när en viss tid efter förfallodatumet gått. Har ni fått en felaktig sådan (se dock anmälningsvillkoren nedan) så hör av er till info@vibesthlm.com

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, dvs har du fått ett bekräftelsemejl är du skyldig att gå kursen ifall vi inte mottagit en korrekt avanmälan. Avanmälan ska ske minst en vecka innan kursstart. Senare avanmälan debiteras med en 300:- avgift per kurs. Sker din kursanmälan mindre än en vecka innan kursstart gäller ändå samma som ovan! Avhopp från kursen då kursen redan startat, debiteras med full kursavgift. Är du anmäld till flera kurser ska en separat avanmälan göras för varje kurs. Såklart finns det omständigheter att ta hänsyn till (så som sjukdom, ändrat arbetsschema m.m) och kan ni uppvisa ett läkarintyg, jobbintyg eller annat officiellt dokument som verifierar ert avanmälningsbehov behöver ni inte betala någon kursavgift/får redan betald avgift åter. Obs! En avanmälningsavgift utgår alltid då avanmälan sker senare än en vecka innan kursstart, även om intyg kan uppvisas! Personer anmälda i par har förtur vid anmälan. Paranmälan kan inte göras i efterhand, utan sker vid anmälningstillfället.

Avanmälan

En avanmälan sker via info@vibesthlm.com och som avanmälningsdatum räknas dagen vi fick in mejlet. Uppge namn och referensnummer för anmälan och, vid eventuellt återbetalning, även clearing- och banknummer.